Редни број Презиме и име Наставни предмет

1.

Тодосијевић Тања Српски језик и књижевност

2.

Илић Марина Српски језик и књижевност

3.

Красић Љубиша Српскијезикикњижевност

4.

Ристић Грујић Маја Српски језик и књижевност

5.

ВидојевићЗорица Францускијезик

6.

Ристивојевић Невена Француски језик

7.

МладеновићАница Францускијезикилатинскијезик

8.

Чолић СтаринацКристина Енглескијезик

9.

Виторовић Марија Енглескијезик

10.

Бркић Александра Енглески језик

11.

МарковићЂурковић Емина Енглески језик

12.

Луковић Јелена Психологија

13.

Радивојевић Бранко Уставно и привредно право и Право

14.

Радичевић Снежана Филозофија

15.

Миладиновић Снежана Социологија, Устав и права грађана

16.

Миљојковић Владан Здравствена култура

17.

Црноглавац Јовановић Сања Ликовна култура,Историја уметности

18.

Ђокић Јована Музичка култура

19.

Петровић Борисав Географија

20.

Јеличић Горан Географија

21.

Младеновић Марина Историја

22.

Бошковић Далиборка Историја

23.

Ђорђевић Жаклина Физика

24.

Јанић Даница Математика

25.

Крпић Слађана Хемија

26.

Татић Гордана Биологија

27.

Ђорђевић Мирољуб Физичко васпитање

28.

Живанчевић Бојан Физичко васпитање

29.

Кнежевић Владимир Физичко васпитање

30.

Грбић Милош Агенцијско и хотелијерско пословање

31.

Михајловић Славољуб Математика

32.

Ђокић Стефан Услуживање

33.

Живанчевић Љиљана Математика

34.

Бојовић Дејан Математика

35.

Миљковић Драган Хемија

36.

Грујић Небојша Рачунарство и информатика

37.

Тошев Младен Рачунарство и информатика

38.

Стевановић Перица Рачунарство и информатика

39.

Дачковић Лидија Економска група предмета

40.

Аздејковић Виолета Економска група предмета

41.

Татић Предраг Економска група предмета

42.

Миладин Божановић Економска група предмета

43.

Јаковљевић Бојан Економска група предмета

44.

Шовић Снежана Економска група предмета

45.

Кљајић Влада Услуживање са практичном наставом

46.

Гашић Горан Услуживање са практичном наставом

47.

Којић Весна Куварство са практичном наставом

48.

Вукајловић Јелена Куварство-практичном настава

49.

Ратковић Слађана Услуживање са практичном наставом

50.

Качаревић Милан Верска настава

51.

Минаковић Стефан Верска настава
     52. Иванов Ивица Услуживање