Редни

број

Презиме и име Наставни предмет

1.

Стошовић Марија Српски језик

и књижевност

 2.

Илић Марина Српски језик

и књижевност

 3.

Красић Љубиша Српски језик

и књижевност

  4.

Ристић Грујић Маја Српски језик

и књижевност

 5.

Ристивојевић Невена Француски

језик

 6.

Младеновић Аница Француски језик и латински језик

 7.

Старинац Чолић Кристина Енглески

језик

8.

Рада Панић Енглески

језик

9.

МарковићЂурковић Емина Енглески

језик

10.

Данијела Збиљић Психологија

11.

Радивојевић Бранко Уставно и привредно право и Право

12.

Радичевић Снежана Филозофија

13.

Миладиновић Снежана Социологија, Устав и права грађана

14.

Миљојковић Владан Здравствена култура

15.

Црноглавац Јовановић Сања Ликовна култура,Историја уметности

16.

 Ђокић Јована Музичка култура

17.

Петровић Борисав Географија

18.

Јеличић Горан Географија

19.

Младеновић Марина Историја

20.

Бошковић Далиборка Историја

21.

Ђорђевић Жаклина Физика

22.

Јанић Даница Математика

23.

Ненадовић Маријана Математика

24.

Јанковић Љиљана Математика

25.

Живанчевић Љиљана Математика

26.

Татић Гордана Биологија

27.

Живанчевић Бојан Физичко васпитање

28.

Кнежевић Владимир Физичко васпитање

29.

Грбић Милош Агенцијско и хотелијерско пословање

30.

Митар Здравић Исхрана

31.

Бојовић Дејан Економска група предмета

32.

Миљковић Драган Хемија

33.

Крпић Слађана Хемија

34.

Стошовић Марко Рачунарство и информатика

35.

Дачковић Лидија Економска група предмета

36.

Стевановић Перица Рачунарство и информатика

37.

Тошев Младен Рачунарство и информатика

38.

Аздејковић Виолета Економска група предмета

39.

Татић Предраг Економска група предмета

40.

Јаковљевић Бојан Економска група предмета

41.

Шовић Снежана Економска група предмета

42.

Катић Марко Верска настава

43.

Кљајић Влада Услуживање са практичном наставом

44.

Гашић Горан Услуживање са практичном наставом

45.

Којић Весна Куварство са практичном наставом

46.

Вукајловић Јелена Куварство-практичном настава

47.

Ратковић Слађана Услуживање са практичном наставом

48.

Иванов Ивица Услуживање