Вежба 1

Вежба 1

  1. На партицији D: креирати фолдер Vezba 1
  2. У програму Word унети личне податке и документ снимити у фолдер Vezba 1 под именом Text 1
  3. У програму Excel унети оцене из Информатике, Математике и физике из осмог разреда, израчунати просек тих оцена и табелу снимити у фолдер Vezba 1 под именом Tабела 1
  4. У програму PowerPoint направити кратку презентацију о улазним периферним јединицама и  снимити је у фолдер Vezba 1 под именом Prezentacija 1
  5. На партицији D: креирати фолдер Vezba 1b и у тај фолдер Clipboard поступком ископирати фајлове Prezentacija 1  и Tабела 1 a fajl Text 1 преместити 
  6. На партицији Ц: креирати фолдер Vezba 1c и у тај фолдер Drag & Drop поступком ископирати фајлове  Tабела 1 И Text 1 а фајл Prezentacija преместити