Рад са фолдерима и фајловима (Windows Explorer, File Explorer)

Рад са фолдерима и фајловима (Windows Explorer, File Explorer)

Пре свега, треба имати на уму напомене које се односе на терминологију: фајл је било који податак који корисник обрађује на рачунару и снима а синоними за фајл су: датотека, документ, фолдер је скуп меморисаних фајлова а синоними су: директоријум, фасцикла.

Изглед и делови прозора Windows Explorer-а приказани су на следећој слици:

Леви део се према изворној терминологији назива Еxplorer Bar (део за истраживање) а десни део се назива Display Content Area (део за приказ садржаја).

Прикази датотека и фасцикли

Садржај фасцикла у радној површини прозора Windows Explorer-а може бити приказан на више начина. Кликом на VIEW дугме  можемо одабрати један од понуђених приказа датотека и фасцикли:

 • Extra Large Icons – веома велике иконе
 • Large Inons – велике иконе
 • Midium Icons – иконе среднје величине
 • Small Icons – мале иконе
 • List – приказ у виду листе
 • Details – приказ у виду листе са основним подацима о документу као што је величина, тип, датум последњег едитовања,…
 • Tiles – приказ у виду икона са натписом са десне стране иконе који садржи име, тип и величину датотеке
 • Contet – приказ у виду икона са именом и величином датотеке.
У следећем туторијалу су приказани сви ови прикази:
Туторијал преузет са сајта http://www.znanje.org

Датотеке и фасцикле у Details приказу могуће је сортирати кликом на ознаку особине датотеке у заглављу колоне по којој желимо да их сортирамо (погледајте следећи туторијал).

Туторијал преузет са сајта http://www.znanje.org

Кретање кроз фасцикле

Кретање кроз структуру фасцикли је могуће на више начина:

 1. преко падајуће структуре фасцикли из траке Адреса
 2. кроз структуру фасцикли са леве стране прозора (окно за навигацију)
 3. кроз структуру фасцикли у главном делу прозора

Својства (Properties)

Различити подаци о датотеци или фасцикли, као што су датум креирања, тип података у њима, величину датотеке и др, могу се видети уколико се из помоћног менија добијоног десним кликом на жељену датотеку или фасциклу, одабере последња опција Properties.

Тиме добијамо новоотворени прозор са свим подацима о фасцикли или датотеци.

Означавање (селекција) објекта

Означавање објекта (фасцикле или датотеке) врши се довођењем показивача миша на објекат и кликом на њега. Истовремено се може означити и више објеката или датотека.

 • Означавање више објеката превлачењем показивача миша преко датотека/фасцикли

 • Означавање више суседних објеката (континуална селекција) се врши кликом на први објекат, а затим кликом на остале објекте уз истовремено држање тастера Ctrl
 • Означавање више несуседних објеката (неконтинуална селекција) се врши кликом на први објекат у низу, а затим кликом на последњи објекат у низу уз истовремено држање тастера Shift

Креирање нове фасцикле

Нову фасциклу можемо креирати на више начина. Један од њих је следећи:

 1. означимо фасциклу у којој желимо креирати нову фасциклу
 2. десним тастером миша кликнемо на празни део главног дела прозора
 3. из помоћног менија одаберемо ставку New
 4. одаберемо подставку Folder
 5. упишемо име фасцикле и
 6. притиснемо Enter
Описани поступак је приказан у следећем туторијалу креирања нове фасцикле под називом 123:
Туторијал преузет са сајта http://www.znanje.org

Промена имена објекта

Већ постојећој фасцикли можемо променити име на следећи начин:

 1. означимо објекат коме желимо променити име
 2. десним тастером миша кликнемо на означени објекат
 3. из помоћног менија одаберемо ставку Rename
 4. упишемо ново име објекта и
 5. притиснемо Enter
Описани поступак је приказан у следећем туторијалу где се фасцикли xy мења име у enovine:
Туторијал преузет са сајта http://www.znanje.org

Име фасцикле можемо променити и тако што два пута кликнемо на њу (два једнострука клика, а не један двоструки) и затим упишемо ново име. У следећем туторијалу приказано је како се мења име фасцикли we у znanje на претходно описан начин.

Туторијал преузет са сајта http://www.znanje.org

Kопирање објекта

Kопирање објеката из једне фасцикле у другу може се извести на више начина. Један од њих је следећи (Clipboard поступак):

 1. означимо објекат који желимо да копирамо
 2. десним тастером миша кликнемо на означени објекат
 3. из помоћног менија одаберемо ставку Copy при чему тај објекат прелази у међумеморију Clipboard
 4. отворимо фасциклу у коју желимо да копирамо одн. одредишну фасциклу
 5. десним тастером миша кликнемо на празни део прозора садржаја фасцикле
 6. из помоћног менија одаберемо ставку Paste при чему се садржај Clipboard-a копира у одредишну фасциклу
 7. копирани објекат се појављује у садржају означане фасцикле

Clipboard је виртуелна меморија која се адресира у RAM меморији и привремено садржи фајлове који се копирају или премештају.

Описани поступак је приказан у следећем туторијалу где се копира датотека под називом tekst из фасцикле test у фасциклу под називом test1 која је подфасцикла фасцикле test:

Туторијал преузет са сајта http://www.znanje.org

Премештање објекта се врши на горе описан начин у последњем туторијалу, с тим што се уместо наредбе Copy из помоћног менија бира наредба Cut.

При копирању објекта изворни објекат остаје на месту где се налазио. У случају премештања објекта, изворни објекат се брише и остаје само његова копија на месту где је премештен.

При копирању или премештању објекта, уколико у одредишној фасцикли постоји већ објекат са истим именом, рачунар ће нас упозорити на то и понудити;

 • да заменимо постојећи објекат са копираним, односно премештеним (Copy and Replace)
 • не копирамо, односно преместимо објекат (Don`t copy)
 • да копирамо, односно преместимо објекат, при чему задржавамо већ постојећи (Copy, but keep both files)

Копирање и премештање фајлова може да се изведе и Drag & Drop поступком који подразумева да држимо притиснут леви тастер миша и CTRL тастер на тастатури када копирамо одн. само леви тастер миша када премештамо фајлове у оквиру исте спољашње меморије.

Брисање објекта

Брисање објекта се врши, такође на више начина. Један од њих је да означимо објекат и притиснемо тастер Delete на тастатури. Други је следећи:

 • означимо објекат који желимо да обришемо
 • десним тастером миша кликнемо на означени објекат
 • из помоћног менија одаберемо ставку Delete
 • потврдимо брисање објекта кликом на Yes дугме у новоотвореном дијалог прозору

У наредном туторијалу је приказано брисање датотеке 123.txt.

Туторијал преузет са сајта http://www.znanje.org

Избрисани објекти се привремено премештају у Корпу за отпатке (Recycle Bin). У претходном туторијалу је са десне стране приказан садржај Канте за отпатке. Видимо да се после брисања објекта он појављује у њој.Обрисани објекти се из Канте за отпатке могу заувек обрисати наредбом Empty Recycle BinСа друге стране објекат који се налази у Канти за отпатке може се вратити у фасциклу из које је обрисан наредбом Restore this item

Podešavanje vidljivosti ekstenzije u prikazu fajlova:

Tools > Folder Options > kartica View > Hide extensions for known file types

Meni Tools se u Winowsu 7 prikazuje klikom na taster F10.

U Windowsu 10 se opcija File Name Extensions nalazi u meniju View . . .