БРОЈ УПИСАНИХ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА школске. 2022/23

Подручје рада и образовни профил

I

II

III

IV

Свега

 

Број одељења

Број ученика

Број одељења

Број ученика

Број одељења

Број ученика

Број одељења

Број ученика

Број одељења

Број ученика

ГИМНАЗИЈА

Општи тип

1

18

1

19

2

32

2

36

6

105

 Гимназија за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

 

1

16

1

15

1

12

    1

9

4

52

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Финансијски администратор

 

 

1

24

1

28

 

 

2

 

52

 

Финансијско рачуноводствени техничар

1

29

 

 

 

 

 

 

1

29

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Кувар

1

6

1

7

1

7

0

0

3

20

Туристички техничар

1

18

 

 

 

 

 

 

1

18

Туристичко-хотелијерски техничар

1

16

1

20

1

22

3

58

УКУПНО

5

87

5

81

6

99

4

67

20

334