1. БРОЈ УПИСАНИХ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА

Подручје рада и образовни профил

I

II

III

IV

Свега

 

Број одељења

Број ученика

Број одељења

Број ученика

Број одељења

Број ученика

Број одељења

Број ученика

Број одељења

Број ученика

ГИМНАЗИЈА

Општи тип

1

29

1

18

1

19

2

31

5

97

 Гимназија за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

 

1

14

1

15

1

15

    1

12

4

56

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Финансијски администратор

1

24

1

28

2

 

52

 

Финансијско рачуноводствени техничар

1

17

1

30

 

 

 

 

2

47

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Кувар

1

9

1

7

1

7

0

0

3

23

Конобар

 

9

 

 

 

 

 

 

 

9

Туристички техничар

1

14

1

18

 

 

 

 

2

32

Туристичко-хотелијерски техничар

1

16

1

20

2

36

УКУПНО

5

92

5

88

5

81

5

91

20

352