1. БРОЈ УПИСАНИХ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.

Подручје рада и образовни профил

I II III IV

Свега

  Број одељења Број ученика Број одељења Број ученика Број одељења Број ученика Број одељења Број ученика Број одељења Број ученика
ГИМНАЗИЈА
Општи тип 2 36 2 40 2 42 2 37 8 155
 Гимназија за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

 

1 10               10
ЕКОНОМИЈА
Економски техничар             1 28 1     28
Финансијски администратор     1 27 1 26     2 53
ТРГОВИНА,УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Конобар 1 9 1 6 1 7 0 0 3 22
Кувар   12   10   9 0 0   31
Туристичко-хотелијерски техничар 1 21 1 18         2 39
Туристички техничар         1 19 1 24 2 43
УКУПНО 5 88 5 101 5 103 4 89 19 381
1а. БРОЈ УПИСАНИХ УЧЕНИКА ПО ИОП-у
Подручје рада и образовни профил I II III IV Свега
  Бројодељења Бројученика Бројодељења Бројученика Бројодељења Бројученика Бројодељења Бројученика Бројодељења Бројученика
ТРГОВИНА,УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Конобар 1 1/ИОП-2     1 2/ИОП-2        
УКУПНО 1 1     1 2     2 3