Редни

број

Презиме и име

Др/мр

Наставни предмет

Завршени

факултет

Године

радног

стажа

Припра

вник

Одређ

Неодре.

1.

Илић Марина

Српски језик

 и књижевност

Филолошки факултет

29

неодређ.

2.

Красић Љубиша

Српски језик

и књижевност

Филозофски факултет

24

неодређ.

3.

Ристић Грујић Маја

 

Српски језик

и књижевност

Филозофски факултет

19

 

неодређ.

4.

Стојић Марија ( на замени Виктор Милојевић)

Српски језик

и књижевност

Филолошки факултет

7

да

одређ.

 

5.

Старинац Чолић Кристина

Енглески

језик

Филозофски факултет

25

неодређ.

6.

Рада Панић

Енглески

језик

Филозофски факултет

21

неодређ.

7.

МарковићЂурковић Емина

Енглески

језик

Филолошки факултет

16

неодређ.

8.

Младеновић Аница

Француски језик и латински језик

Филозофски факултет

24

неодређ.

9.

Ристивојевић Невена

Француски

језик

Филолошкo-уметнички факултет

11

неодређ.

10.

Бошковић Далиборка

Историја, право

Филозофски факултет

13

одређ.

11.

Младеновић Марина ( на замени Милисављевић Ђорђевић Мирјана)

Историја

Филозофски факултет

19

неодређ.

12.

Данијела Збиљић

Психологија

Филозофски факултет

13

неодређ.

13.

Ступар Марија

Филозофија

Филозофски факултет

7

одређ.

14.

Старинац Лидија

Социологија

Правни факултет при Привредној академији

0

 

да

 

одређ.

15.

Милосављевић Марија

Музичка култура

ФМУ

7

одређ.

16.

Црноглавац Јовановић Сања

Ликовна култура, историја уметности

ФУ

10

 

одређ.

17.

Јанковић

Љиљана

Математика

ПМФ

5

да

неодређ.

18.

Ненадовић Маријана

Математика

ПМФ

5

да

неодређ.

19.

Јанић Даница

Математика

ПМФ

11

неодређ.

20.

Ђорђевић Жаклина

Физика

ПМФ

10

неодређ.

21.

Миљковић Драган

Хемија

ПМФ

20

неодређ.

22.

Живанчевић Бојан

Физичко васпитање

Факултет за физичко

васпитање

18

неодређ.

23.

Кнежевић Владимир

Физичко васпитање

Факултет за физичко

васпитање

17

неодређ.

24.

Татић Гордана

Биологија

ПМФ

27

неодређ.

25.

Миљојковић Владан

Здравствена култура

Стоматолошки факултет

7

одређ.

26.

Јеличић Горан

Географија

ПМФ

27

неодређ.

27.

Грбић Милош

Агенцијско и хотелијерско пословање, туристичка географија

ПМФ

9

 

 

неодређ.

28.

Грујић Саша

Рачунарство и информатика

ПМФ

1

одређ.

29.

Тошев Младен

Рачунарство и информатика

Технички факултет

24

неодређ.

30.

Стошовић Марко

Рачунарство и информатика

Електронски факултет

10

да

неодређ.

31.

Јеличић Владимир

Рачунарство и информатика

Факултет за ИТ и инжењерство

15

да

неодређ.

32.

Дачковић Лидија

мр

Економска група предмета

Економски факултет

21

 

неодређ.

33.

Аздејковић Виолета

Економска група предмета

Економскифакултет

19

неодређ.

34.

Татић Предраг

Економска група предмета

Економски факултет

17

неодређ.

35.

Шовић Снежана

Економска група предмета

Економски факултет

16

да

неодређ.

36.

Јаковљевић Бојан

Економска група предмета

Економски факултет

15

неодређ.

37.

Бојовић Дејан

Економска група предмета

Економски факултет

8

да

неодређ.

38.

Гашић Горан

Агенцијско и хотелијерско пословање, економика и организација туристичких предузећа

Факултет за менаџмент

19

 

 

 

 

 

 

неодређ.

39.

Јакшић Бранко

Географија, туристичка географија

ПМФ

5

да

одређ.

40.

Кљајић Влада

Агенцијско и хотелијерско пословање, економика и организација туристичких предузећа

Факултет за менаџмент

20

 

 

 

 

 

 

неодређ.

41.

Иванов Ивица

Услуживање

Висока пословна школа струковних студија

17

 

да

 

неодређ.

42.

Којић Весна

Куварство

Виша хотелијерска школа

18

 

неодређ.

43.

Вукајловић Јелена

Куварство са практичном настава

УТШ- кувар специјалиста

19

 

 

неодређ.

44.

Митар Здравић

Исхрана

Пољопривредни факултет

7

да

одређ.

45.

Петковић Немања

Верска настава

Православни богословски факултет

1

одређ.

УКУПНО :

653

11

О

11

 

Н

 

34

ПРОСЕК РАДНОГ СТАЖА:

14,51