Редни

број

Презиме и име

Наставни предмет

1

Стојић Марија

Српски језик

и књижевност

2

Илић Марина

Српски језик

 и књижевност

3

Красић Љубиша

Српски језик

и књижевност

4

Ристић Грујић Маја (на замени Миљковић Даница)

Српски језик

и књижевност

5

Ристивојевић Невена

Француски

језик

6

Младеновић Аница

Француски језик и латински језик

7

Старинац Чолић Кристина

Енглески

језик

8

Рада Панић

Енглески

језик

9

МарковићЂурковић Емина

Енглески

језик

10

Данијела Збиљић

Психологија

11

Ступар Марија

Филозофија

12

Зајић Лазар

Социологија

13

Миљојковић Владан

Здравствена култура

14

Црноглавац Јовановић Сања

Ликовна култура, историја уметности

15

Милосављевић Марија

Музичка култура

16

Јеличић Горан

Географија

17

Младеновић Марина

Историја

18

Бошковић Далиборка

Историја, право

19

Ђорђевић Жаклина

Физика

20

Јанић Даница

Математика

21

Ненадовић Маријана

Математика

22

Јанковић

Љиљана

Математика

23

Татић Гордана

Биологија

24

Живанчевић Бојан

Физичко васпитање

25

Кнежевић Владимир

Физичко васпитање

26

Грбић Милош

Агенцијско и хотелијерско пословање, туристичка географија

27

Јакшић Бранко

Географија, туристичка географија

28

Митар Здравић

Исхрана

29

Бојовић Дејан

Економска група предмета

30

Миљковић Драган

Хемија

31

Стошовић Марко

Рачунарство и информатика

32

Тошев Младен

Рачунарство и информатика

33

Стевановић Перица

Рачунарство и информатика

34

Јеличић Владимир

Рачунарство и информатика

35

Дачковић Лидија

Економска група предмета

36

Аздејковић Виолета

Економска група предмета

37

Татић Предраг

Економска група предмета

38

Јаковљевић Бојан

Економска група предмета

39.

Шовић Снежана

Економска група предмета

40.

Петковић Немања

Верска настава

41.

Кљајић Влада

Агенцијско и хотелијерско пословање, економика и организација туристичких предузећа

42.

Гашић Горан

Агенцијско и хотелијерско пословање, економика и организација туристичких предузећа

43.

Којић Весна

Куварство

44.

Вукајловић Јелена

Куварство са практичном настава

45.

Иванов Ивица

Услуживање