План уписа за школску 2022/23 годину

План уписа за школску 2022/23 годину

Средња школе Брус ове године уписује:

Четворогодишњи образовни профил

  • Једно одељење гимназије – општи тип: 30 ученика

  • Једно одељење гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику: 20 ученика

  • Једно одељење финансијско – рачуноводственог техничара: 30 ученика

  • Једно одељење туристичког техничара: 30 ученика

Трогодишњи образовни профил

  • Комбиновано одељење: конобар 15 ученика, кувар 15 ученика