1. Kreirati folder Test6_Ime
  2. U browser-u otvoriti link testmoz.com/1918306 i uraditi ponuđeni test
  3. Na kraju testa snimiti ekran sa rezultatom (screen capture) i preneti ga u Word-ov dokument
  4. Word-ov dokument snimiti pod imenom Test 6 u folder Test6_ime. Pri snimanju fajlu zadati extenziju doc