УПУТСТВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ИТ ОДЕЉЕЊЕ

УПУТСТВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ИТ ОДЕЉЕЊЕ


Потребно је да ученици са собом имају:

– Ђачку књижицу са фотографијом

– Флашицу воде

– Прибор за рад: лењир, троугао, угломер, шестар, оловка хемијска, оловка графитна, гумица и калкулатор са основним рачунским операцијама.
Не може се користити калкулатор на мобилном телефону. Мобилни телефони су забрањени.

– Празан папир оверен печатом школе (2 по ученику) који је потребан за помоћни рад припремиће школа организатор полагања. Тај папир се не предаје

Потребно је да будеш најмање 45 минута пре почетка полагања пријемног испита у школи.

Тест који треба да решиш има 12 задатака. Сваки задатак вреди 20 поена. За рад је
предвиђено 120 минута. У задацима у којима пише Прикажи поступак потребно је
приказати поступак решавања. Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати.
Коначне одговоре и поступак напиши хемијском оловком. Током рада можеш да
користиш графитну оловку, гумицу, лењир, троугао, шестар и калкулатор са основним
рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може
се користити калкулатор на мобилном телефону. Одговори који су написани графитном
оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани. Ако завршиш раније,
предај тест и тихо изађи.

Средња школа Брус вам жели успешно полагање пријемног испита за ИТ одељење