1. Na hard disku (oznaka D:) kreirati folder Odeljenje_novi

2. U folder Odeljenje_novi iskopirati svih 5 fajlova iz foldera Prezime_ucenika_odeljenje

3. Uključiti prikaz ekstenzija fajlova

4. Izbrisati fajl Ulaz

5. Ostalim fajlovima zadati atribut Hidden.

6. Isključiti prikaz fajlova koji imaju atribut Hidden.