Prezime Pol Grad Godine Preduzeće Dohodak Zadatak:
Lekić M Šabac 28 Hemofarm 2,500.00 Din. 1 Broj osoba iz Šapca:
Mandić M Loznica 36 Hemofarm 3,000.00 Din.
Mandić M Beograd 43 Sokoštark 3,500.00 Din. 2 Broj osoba iz Beograda:
Rađen M Niš 55 Mk Komerc 3,100.00 Din.
Račić Ž Šabac 48 Sokoštark 5,000.00 Din. 3 Broj osoba iz Niša:
Kovač M Beograd 41 Galenika 2,800.00 Din.
Raić M Kraljevo 39 Frikom 2,500.00 Din. 4 Broj osoba s imenom „Bogdan“:
Karić M Beograd 24 Sokoštark 3,800.00 Din.
Jokić M Beograd 34 Galenika 4,700.00 Din. 5 Broj osoba s prezimenom „Đoković“:
Troicki Ž Beograd 33 Galenika 4,600.00 Din.
Mihić Ž Šabac 46 Hemofarm 3,100.00 Din. 6 Broj osoba s prezimenom „Kovač“:
Požgaj M Šabac 51 NIS 2,400.00 Din.
Kovač Ž Loznica 32 Sokoštark 3,300.00 Din. 7 Broj osoba s imenom „Anđelka“:
Đoković Ž Niš 29 Frikom 2,800.00 Din.
Đoković M Užice 39 Frikom 2,500.00 Din. 8 Broj osoba kojima prezime počinje sa slovom „P“:
Lučić Ž Požarevac 44 NIS 2,300.00 Din.
Kralj M Prizren 29 Hemofarm 3,100.00 Din. 9 Broj osoba kojima ime počinje sa slovom „A“:
Opačić M Šabac 36 Sokoštark 2,900.00 Din.
Kovačević M Kraljevo 45 Sokoštark 4,200.00 Din. 10 Broj osoba  kojima se prezime završava slovom „ć“
Mlinarić Ž Šabac 40 Sokoštark 1,900.00 Din.
Perić Ž Zrenjanin 30 Sokoštark 1,900.00 Din. 11 Broj osoba  kojima se ime završava slovom „n“
Avrić M Beograd 53 Ferax 2,000.00 Din.
Golubić M Šabac 37 Hemofarm 3,000.00 Din. 12 Broj osoba kojima je drugo slovo u prezimenu „v“:
Ružić M Kraljevo 46 Hemofarm 1,800.00 Din.
Petrić M Niš 35 Hemofarm 2,100.00 Din. 13 Suma dohodaka svih radnika Frikoma:
Kesić M Užice 49 Frikom 4,100.00 Din.
Aničić Ž Subotica 32 Galenika 4,900.00 Din. 14 Suma dohodaka svih radnika NIS-a:
Perkovič Ž Gornji Milanovac 44 NIS 2,400.00 Din.
Majačić M Beograd 33 Sokoštark 1,800.00 Din. 15 Suma dohodaka svih žena:
Petrović M Niš 29 Sokoštark 3,300.00 Din.
Đoković M Novi Sad 40 HEP 2,100.00 Din. 16 Suma dohodaka svih sa prihodom većim od 3.500 din:
Stefanović Ž Šabac 47 Chipoteka 1,800.00 Din.
Lučić Ž Prizren 34 GIS data 2,000.00 Din. 17 Suma godina svih muškaraca:
Perić Ž Beograd 20 Mk Komerc 2,500.00 Din.
Lučić M Dimitrovgrad 38 Sokoštark 3,400.00 Din. 18 Suma godina svih radnika Hemofarma:
Sušić M Beograd 26 Sokoštark 3,700.00 Din.
Đoković M Beograd 43 Sokoštark 1,900.00 Din. 19 Suma dohodaka svih muškaraca:
Đoković M Šabac 31 Frikom 2,800.00 Din.
Perić M Šabac 33 Galenika 4,600.00 Din. 20 Suma dohodaka svih sa prihodom manjim od 2.200 din:
Sever M Loznica 28 GIS data 2,000.00 Din.
Bertović Ž Niš 33 GIS data 2,000.00 Din. 21 Suma godina svih žena:
Petrić Ž Šabac 21 Šabačka mlekara 2,200.00 Din.
Kolić Ž Loznica 48 FrikomInfo 4,300.00 Din. 22 Suma godina svih radnika Sokoštarka:
Lulić M Gornji Milanovac 27 RTS 2,100.00 Din.
Rokić M Beograd 41 Mk Komerc 2,500.00 Din. 23 Suma dohodaka svih radnika kojima ime počinje sa slovom „A“:
Marinković M Niš 34 Hemofarm 3,000.00 Din.
Petrović M Novi Sad 42 Sokoštark 3,500.00 Din. 24 Ukupan broj svih radnika:
Kovač M Šabac 39 Hemofarm 3,100.00 Din.
Anić M Prizren 27 Imlek 5,000.00 Din. 25 Prosečan dohodak svih radnika:
Erić M Beograd 32 Frikom 2,800.00 Din.
Petrović M Gornji Milanovac 49 Mk Komerc 2,500.00 Din. 26 Prosečan dohodak svih žena:
Đoković M Beograd 22 Frikom 3,800.00 Din.
Troicki M Niš 35 Frikom 2,700.00 Din. 27 Prosečan dohodak svih muškaraca:
Papić M Novi Sad 46 CIP 2,900.00 Din.
Sušić M Šabac 40 Mk Komerc 2,600.00 Din. 28 Najveći dohodak:
Dragić M Prizren 29 Beogradski sajam 4,400.00 Din.
Dragić M Beograd 50 Mk Komerc 2,600.00 Din. 29 Najmanji dohodak:
Ivić M Dimitrovgrad 41 CIP 2,900.00 Din.
Mirić M Beograd 29 Šabačka mlekara 2,200.00 Din. 30 Najveći  dohodak radnika Sokoštarka:
Barić M Beograd 31 Frikom 2,700.00 Din.
Karadakić M Gornji Milanovac 23 Hemofarm 3,000.00 Din. 31 Najmanji  dohodak radnika Sokoštarka:
Jukić M Beograd 36 Šabačka mlekara 2,200.00 Din.
Damjanović M Niš 26 Šabačka mlekara 2,100.00 Din.
Petrić M Novi Sad 45 NIS 2,300.00 Din.
Dobranić M Šabac 40 Imlek 5,200.00 Din.
Strefanović Ž Prizren 42 Beogradski sajam 4,500.00 Din.
Rončević M Beograd 51 Mk Komerc 2,600.00 Din.
Mihić M Gornji Milanovac 30 Frikom 4,000.00 Din.
Mihić M Beograd 37 Hemofarm 3,200.00 Din.
Strefanović M Niš 24 Hemofarm 3,900.00 Din.
Kovač M Novi Sad 28 Sokoštark 3,600.00 Din.
Stefanović M Šabac 43 NIS 2,300.00 Din.
Petrović M Prizren 33 Sokoštark 1,900.00 Din.
Jukić M Beograd 39 Frikom 2,400.00 Din.
Mihić M Dimitrovgrad 52 Šabačka mlekara 2,200.00 Din.
Petrić Ž Beograd 38 CIP 2,800.00 Din.
Ivanić M Beograd 48 Hemofarm 2,400.00 Din.
Simić M Beograd 53 Hemofarm 3,000.00 Din.
Perić M Niš 25 CIP 2,900.00 Din.
Dragić Ž Novi Sad 44 Frikom 2,600.00 Din.
Perić Ž Šabac 52 Hemofarm 3,800.00 Din.
Milanović Ž Prizren 38 Hemofarm 4,700.00 Din.
Opačić Ž Beograd 48 Frikom 4,600.00 Din.
Ivić Ž Gornji Milanovac 53 Frikom 3,100.00 Din.
Opačić Ž Beograd 25 Frikom 2,400.00 Din.
Petrović Ž Niš 25 Frikom 3,100.00 Din.
Milanović Ž Novi Sad 37 Frikom 2,400.00 Din.
Anić M Šabac 46 Hemofarm 2,800.00 Din.
Kostić M Prizren 35 Sokoštark 2,500.00 Din.
Kostić Ž Beograd 49 Hemofarm 3,800.00 Din.
Opačić Ž Dimitrovgrad 32 Imlek 2,700.00 Din.
Okanović Ž Beograd 44 Frikom 2,900.00 Din.
Ivić Ž Beograd 49 Mk Komerc 2,600.00 Din.
Okanović M Prizren 32 Frikom 4,400.00 Din.
Dragić M Beograd 44 Frikom 2,600.00 Din.
Perić M Beograd 33 CIP 2,900.00 Din.
Ivanić M Beograd 29 Mk Komerc 3,800.00 Din.
Perić Ž Novi Sad 40 Sokoštark 4,700.00 Din.
Bašić M Šabac 40 Šabačka mlekara 4,600.00 Din.