Из једног у други бројевни систем конвертујте следеће бројеве:

  1. 7568(10) = ?(2)
  2. 1864(10) = ?(16)
  3. 3700(10) = ?(8)
  4. 1001001101(2) = ?(10)
  5. 2DA(16) = ?(10)
  6. 2000(8) = ?(10)
  7. 777(10)= ?(2); ?(16); ?(8)

Домаћи урадити у свесци . . .