Podatak je jednostavna neobrađen činjenica koja ima neko značenje. Podatak je nematerijalne prirode, on jednostavno postoji u našim mislima i nema značenje unutar ili izvan svog postojanja ili o samom sebi,  pa se pridružuje značenju kojim opisujemo svojstva objekata. Može postojati u bilo kojem obliku bio upotrebljiv ili ne. Oblici podataka su zvučni, slikovni, brojčani i tekstualni.

Podatak – opis svojstva nekog entiteta, registrovana činjenica ili zapažanje tokom nekog procesa  ili događaja (auto: marka, tip, boja, godište….).

Sami po sebi, podaci nam ne znače puno, ako ne znamo njihovu interpretaciju.

Na primer podaci: Petar, 15000, 10 ne znače ništa. Ali ako kažemo: „Prodavac Petar godišnje prosečno prodaje robe u vrednosti 15000$ i njegova zarada je 10% od prodate vrednosti.“, onda podaci postaju informacije.

Informacija je rezultat analize i organizacije podataka na način da daje novo znanje primaocu informacije.  Ona postaje znanje kad je interpretirana, odnosno stavljena u kontekst ili kad joj je dodano značenje. Informaciju čine podaci kojima je dano značenje putem relacijskih veza, odnosno organizovani podaci koji su uređeni za bolje shvaćanje i razumevanje.

Informacija – skup logički povezanih podataka, obrađenih i organizovanih činjenica koje predstavljaju neko obaveštenje. Podaci su izolovane činjenice koje postaju informacije u momentu njihovog korišćenja i samo ako su pravovremeno date

Dakle, da bi podatak postao informacija on mora da ispuni 2 uslova:

  • Mora da bude važan za subjekta na koga se odnosi, da inicira njegove akcije i da utiče na njegove odluke
  • Mora da bude u takvom obliku da računar može da ga obrađuje

Preuzmite PowerPoint prezentaciju o ovoj temi