НАСТАВНИ ПЕРИОД АКТИВНОСТ НОСИОЦИ ЗАДАТАКА ЕВАЛУАЦИЈА
Током целе године Припрема материјала за сајт школе Чланови под координацијом руководиоца секције Сајт школе
Током целе године Ажурирање сајта школе Чланови под координацијом руководиоца секције Сајт школе
Друго полугодиште Прикупљање, сређивање и ажурирање едукативних материјала Чланови под координацијом руководиоца секције Записник о раду секције, Припреме наставника
Друго полугодиште Креирање и израда мултимедијалних образовних садржаја за потребе наставе Чланови под координацијом руководиоца секције Записник о раду секције, Припреме наставника
Током целе године Објектно оријентисано програмирање –

C-oliki програмски језици

Чланови под координацијом руководиоца секције

 

Руководилац секције:

Тошев Младен