ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД ОБАВЉАЋЕ  СЕ У ЈЕДНОЈ СМЕНИ

Овакав начин организовања наставе најцелисходнији је са становишта коришћења простора учионица и кабинета, као и  фискултурне сале, зависно од саобраћаја на територији општине, пошто велики број ученика путује.

Почетак наставе је у 7.20 часова, а завршетак у 13.25 сати.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

I

час 7.20-8.05
II час 8.10-8.55
III час 9.15-10.00
IV час 10.05-10.50
V час 11.00-11.45
VI час 11.50-12.35
VII час

12.40-13.25

 

Рекреативна пауза предвиђена је у трајању од 20 минута, између II и III часа, а између IV и V часа 10 минута. У времену пре и после часова остављен је простор за извођење допунске и додатне  наставе, као и слободних активности.

 

Радно време директора траје од 7.30 до 15.30 часова

Радно време секретаријата и рачуноводства траје од 7.00 до 15.00 часова

Радно време педагошке службе траје од 7.00 до 13.00 часова

Радно време библиотеке траје од 7.00 до 13.00 часова