Рачунарски систем се састоји из 3 подсистема:

  • Hardware – скуп свих физичких делова рачунарског система одн. скуп свих уређаја
  • Software – скуп свих рачунарских програма
  • Lifeware – скуп свих корисника рачунарског система

 

Са аспекта хардвера типичан рачунарски систем састоји се од следећих компоненти:

  • централне (унутрашње) меморије,
  • аритметичко-логичке јединице,
  • контролне јединице,
  • јединице спољне меморије,
  • улазних јединица
  • излазних јединица

Funkcionalna organizacija hardvera

Испрекиданом линијом је приказан ток података а пуном линијом је приказан ток инструкција односно наредби.