Упис 2018/2019

Презентација Упис 2018/2019

Водич за будуће средњошколце

Водич за будуће средњошколце – flajer

Информатор о упису ученика у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Правилник о упису у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Пријава за полагање пријемног испита за рачунарско одељење за школску 2018/2019. годину

Пријемни испит из математика за обдарене ученике у рачунарској гимназији из 2014 године

Пријемни испит из математика за обдарене ученике у рачунарској гимназији из 2015 године

Пријемни испит из математика за обдарене ученике у рачунарској гимназији из 2016 године

Пријемни испит из математика за обдарене ученике у рачунарској гимназији из 2017 године

Обавештење о пријављивању за полагање пријемног испита за упис у одељење гимназије за ученике са посебним способностима за информатику и рачунарство

П Р И Ј А В А  за полагање пријемног испита за упис у одељење гимназије за ученике са посебним споспбнпстима за инфпрматику и рачунарство Средње школе у Брусу