Сајам ваннаставних активности – секција и ученичких организација у Средњој школи у Брусу

Сајам ваннаставних активности – секција и ученичких организација у Средњој школи у Брусу

У циљу промоције вaннаставних активности заступљених у нашој школи, у четвртак, петак и понедељак (13. 14. и 17 септембра) одржаће се презентације свих секција и ученичких организација у холу школе, према утврђеном распореду, за време малих и великог одмора.

Задужени професори и ученици заједно ће представити своје планове за ову школску годину, указати на начин и методологију рада, приказати досадашње активности и резултате.

Ученици ће имати прилику да се након одгледаних презентација одлуче за одређену ваннаставну активност која је по мери самог ученика и у складу са његовим афинитетима, талентима и жељама.

Ученици ће имати прилику и да предложе нову ваннаставну активност за коју сматрају да је потребна а није заступљена садашњим планом и програмом.

Позивамо све ученике да посете презентације, а нарочито скрећемо пажњу ученицима првог разреда да дођу и да се упознају са руководиоцима секција и ученичким организацијама, као и са планом и програмом рада