Вежба 2 – форматирање параграфа

Потребно је да креираш следећи документ:

задатак је да:

 • покренеш програм за обраду текста (Word)
 • отвориш постојећи документ Ime_Prezime_Vezba2.docx (претходна вежба) и сачуваш га под именом Ime_Prezime_Vezba3.docx
 • на тексту примениш опције за форматирање параграфа:
  • направиш четири параграфа као на слици:
  • поравнаш први параграф са обе стране
  • поравнаш други параграф са десне стране
  • поравнаш трећи параграф са леве стране
  • центрираш четврти параграф
  • у првом параграфу увучеш први ред за „два прст“, тачније за 2 cm
  • направиш размак између првог и другог параграфа за 18pt
  • направиш размак између трећег и четвртог параграфа за 6pt
  • у другом параграфу направиш размак између линија за 1.5 lines
  • трећи параграф увучеш (удаљиш) од леве маргине за 2 cm.