Вежбe од 4 до 15 – рад са табелама

Преузмите следећи Word -oв документ са задацима које треба да урадите:

www.srednjaskolabrus.edu.rs/pdf77356/vezbeTabela77356.pdf

Рад кући и на часу . . .