Домаћи рад који треба урадити до 09. јануара 2018

Урадити комплетну вежбу 3  као и вежбе од 4  до 15  у теми Обрада текста на линку: http://srednjaskolabrus.edu.rs/category/vezbeword77356

 

Све урађене вежбе снимити под именом и презименом ученика и бројем вежбе и послати у једном мејлу са напоменом „Домаћи распуст 1“ на адресу:

mladen.toshev@yahoo.com