Општина Брус плаћа превоз ученицима првог разреда Средње школе Брус

Општина Брус плаћа превоз ученицима првог разреда Средње школе Брус

 

Општинско веће општине Брус на седници одржаној 29.03.2019. године уважило је захтев број 400-116/2019-III од 25.02.2019. године, којим се Средња школа Брус обратила Општинском већу са молбом за плаћање превозне карте ученицима првог разреда у наредној школској 2019/20. години који живе на већој удаљености од 5 км.

Општинско веће је прихватило плаћање предметних превозних карти ученика првог разреда у наредној школској 2019/20. години који живе на већој удаљености од 5 км.