Појам и врсте рачунарских система

Појам и врсте рачунарских система

Рачунарски систем (рачунар, компјутер) је електронски уређај намењен за аутоматску обраду података, дакле машина која извршава аутоматску обраду података.

Рачунарски системи су заправо електронске машине које обрађују улазне податке и из њих производе излазне информације (резултате). Рачунари су преузели место људима код послова које је потребно обавити великом брзином, који се стално понављају, који захтевају велику прецизност, али су људи још увек доминантни код послова где је потребна креативност (питање је: до када?).

Рачунари се могу поделити на различите начине у зависности од тога да ли се посматра:

 • примена рачунара;
 • број корисника који могу истовремено да користе један рачунар;
 • број наредби које рачунар може да изврши у једном тренутку (Флинова подела).

Са становништа примене рачунара, рачунари се могу поделити на:

 • рачунаре опште намене  (који могу користити различите програме за решавање различитих проблема);
 • рачунаре специјалне намене (играње шаха, аутоматски пилоти, управљање неком машином…) .

Са становишта броја корисника који могу истовремено да користе исти рачунар, рачунари се деле на:

 • вишекорисничке (mainframe based), који обавља сложена и захтевна израчунавања и користи се у великим
  корпорацијским системима ;
 • једнокорисничке  (PC based).

Са становишта броја наредби које рачунар извршава у једном тренутку времена рачунари се деле на:

 • серијске SISD (Single Instruction Single Data)– у једном тренутку времена могу да изврше једну наредбу над само једним податком у меморији.
 • паралелне SIMD (Single Instruction Multiple Data) – могу у једном тренутку времена да изврше исту наредбу над већим бројем података у меморији
 • MISD (Multiple Instructions Single Data) – могу у једном тренутку времена да изврше више наредби над само једним податком у меморији, често се у литератури називају суперрачунари
 • MIМD (Multiple Instructions Multiple Data) – могу у једном тренутку времена да изврше више наредби над већим бројем података у меморији. често се у литератури називају ултрарачунари

Подела рачунара према величини и облику

 

Desktop рачунар

Стандардни desktop рачунар се састоји од кућишта, монитора, тастатуре и миша.

 

All-in-One рачунар

All-in-One рачунар представља desktop рачунар који не поседује кућиште, већ су све компоненте смештене у оквиру монитора. Тастатура и миш који стижу уз њега су углавном бежични, а поједини произвођачи All-in-One рачунара практикују и уградњу екрана осетљивих на додир.

Laptop рачунар

Laptop рачунар је мали, преносиви рачунар. Један део laptop рачунара заузима екран, док се у оквиру другог дела налази уграђена тастатура испод које се налазе рачунарске компоненте и батерија. Поред тастатуре смештен је и touchpad уређај који замењује миша.

Иако многи сматрају да су laptop и notebook исти појмови, ипак постоји разлика. Laptop рачунари имају дијагоналу екрана 15.6“ или 17“, у многим случејевима DVD читач и својим перформансама може заменити Desktop рачунар.  Notebook рачунари су компактнији и лакши од laptop рачунара, мањих су димензија, имају дијагоналу екрана од 11“ па навише и слабијег су хардвера.
Постоје још две подгрупе laptop рачунара – netbook и ultrabook. Netbook је изузетно малих димензија са екраном до 11“. Поседују минималан хардвер што пружа могућност дужег рада на батерији, а намењени су углавном за претраживање Интернета, рад са електронском поштом и слично. Ultrabook рачунари су изузетно танки и лаки рачунари који без обзира на то могу поседовати моћан хардвер.

 

Паметни телефон (Smartphone)

Паметни телефон је уређај који поседује могућности мобилног телефона, рачунара и дигиталног фото-апарата.
Највећи део површине паметног телефона заузима екран осетљив на додир.

Паметни телефон чија је димензија екрана од 5,5“ до 7“ назива се Фаблет (Phablet).

 

Таблет

Таблет је преносиви рачунар са екраном на додир. Таблет рачунари су веома слични паметним телефонима. Две највеће разлике између данашњих паметних телефона и таблет рачунара су:

 • величина уређаја тј. величина екрана, која се код таблет рачунара креће од 7“.
 • таблет рачунари углавном не поседују могућност за прихватање SIM картица, тако да код већине таблет рачунара не постоји могућност обављања телефонских позива и слања SMS порука

 

2 у 1 рачунари

2 у 1 рачунар (2-in-1) се најлакше може описати као лаптоп рачунар са екраном осетљивим на додир код којег можемо одвојити тастатуру од екрана и тако добити таблет.

 

Паметни сат (Smartwatch)

Kao i класичан сат, носи се на руци. Има мноштво апликација које су намењене различитим профилима корисника (пословни корисници, спортисти, планинари . . .) . Може да буде умрежен са паметним телефоном или компјутером и да преузима податке од њих. Поред свега тога, има могућност да мери број откуцаја срца корисника, притисак и друге параметре које се односе на здравствено стање корисника.