Домаћи задатак 1

Домаћи задатак 1

    Задаци:

    01. ИСТРАЖИTE порекло речи: HARDWARE, SOFTWARE, BUG (računarska greška)

    02. ИСТРАЖИTE појам DEEP BLUE

    03. ИСТРАЖИTE разлику између ФОН НОЈМАНОВЕ и ХАРВАРДСКЕ архитектуре рачунара