Домаћи задатак 1

Домаћи задатак 1

Задаци:

01. ИСТРАЖИTE порекло речи: HARDWARE, SOFTWARE, BUG (računarska greška)

02. ИСТРАЖИTE појам DEEP BLUE

03. ИСТРАЖИTE разлику између ФОН НОЈМАНОВЕ и ХАРВАРДСКЕ архитектуре рачунара