Домаћи задатак 4

Домаћи задатак 4

Поштовани ученици,

 

Урадите Tест 3 на следећем линку (у пољу „Your Name“ упишите име и презиме и одељење комбинацијом арапске и римске цифре“):

https://testmoz.com/1852054


Сегмент 2

  Овај сегмент радите у паровима. Користећи активне методе учења као што је учење путем открића и хеуристичко учење одн. учење истраживањем обрадите задату тему у облику PowerPoint презентације, снимљени фајл изаберите преко доњег дугмета Choose File и пошаљите.
  Један пар ученика заједно ради, шаље и касније презентује тему. Теме су следеће:

  Tema I : Никола Антић и Филип Видојевић
  a. Abakus, kipu
  b. Vilhelm Šikard – mašina za računanje
  c. Blez Paskal – Paskalina
  d. Gotfrid Vilhelm fon Lajbnic – Rekonir

  Tema II: Маша Јевтић и Емина Миленковић
  a. Čarls Havijer Tomas – Aritmometar
  b. Žozef Mari Žakar – Razboj za tkanje
  c. Čarls Bebidž – Diferencna mašina
  d. Čarls Bebidž – Analitička mašina
  e. Ada Bajron

  Tema III: Вуk Миљојковић и Сара Павловић
  a. Herman Holerit – IBM
  b. Vanevr Buš
  c. Konrad Cuze – Z1, Z2, Z3, Z4
  d. Alan Tjuring

  Tema IV: Ана Радмановац и Соња Рилак
  a. Hauard Ajdken – Harvard Mark
  b. Džon J. Atanasov, Kligord Beri – ABC
  c. ENIAC
  d. EDVAC, Džon fon Nojman
  e. UNIVAC 1 – Mokli i Ekert

  Tema V: Василије Судимац и Милош Џодић
  a. Prva, druga, treća i četvrta generacija
  b. Superračunari
  c. Personalni računari

  - Презентација (рачунајући насловни и завршни слајд) мора имати најмање 15, а највише 30 слајдова, меморијске величине највише до 10 MB
  - Немојте стављати анимације за прелаз између слајдова које дуго трају
  - Не пишити превише текста, потрудите се да буде само по цртицама уз слике онога о чему пишете – више информација морате да имате у својој глави (у својој радној меморији) и те информације ћете вербално презентовати када будете представљали свој рад


   

  Сегмент 3

   Користећи активне методе учења као што је учење путем открића и хеуристичко учење одн. учење истраживањем упишите у доње поље за сваку групу апликативног софтвера (14 група које су дате у лекцији Software) најмање по једног изразитог представника програма који се плаћа (у власништву произвођача) и програма који се не плаћа (open - source ili free software):