Домаћи задатак 4

Домаћи задатак 4

Поштовани ученици,

Пре свега, у уторак 1. октобра 2019,  у 06.50 часова пре часова редовне наставе одржаћемо други час допунске наставе. Ту ћемо , између осталог, анализирати резултате овог домаћег. После тога на часовима редовне наставе очекујте интерактивну рекапитуалцију целе наставне теме I “Рачунарски системи – Hardver i Softver” на којој очекујем ваше активно учешће и екпресију вашег стеченог знања, вештина и способности из ове теме.

Овај домаћи задатак има 3 сегмента:

 


Сегмент 1

Урадите Tест 3 на следећем линку (у пољу “Your Name” упишите име и презиме и одељење комбинацијом арапске и римске цифре”):

https://testmoz.com/1852054


Сегмент 2

Овај сегмент радите у паровима. Користећи активне методе учења као што је учење путем открића и хеуристичко учење одн. учење истраживањем обрадите задату тему у облику PowerPoint презентације, снимљени фајл изаберите преко доњег дугмета Choose File и пошаљите.
Један пар ученика заједно ради, шаље и касније презентује тему. Теме су следеће:

Tema I : Никола Антић и Филип Видојевић
a. Abakus, kipu
b. Vilhelm Šikard – mašina za računanje
c. Blez Paskal – Paskalina
d. Gotfrid Vilhelm fon Lajbnic – Rekonir

Tema II: Маша Јевтић и Емина Миленковић
a. Čarls Havijer Tomas – Aritmometar
b. Žozef Mari Žakar – Razboj za tkanje
c. Čarls Bebidž – Diferencna mašina
d. Čarls Bebidž – Analitička mašina
e. Ada Bajron

Tema III: Вуk Миљојковић и Сара Павловић
a. Herman Holerit – IBM
b. Vanevr Buš
c. Konrad Cuze – Z1, Z2, Z3, Z4
d. Alan Tjuring

Tema IV: Ана Радмановац и Соња Рилак
a. Hauard Ajdken – Harvard Mark
b. Džon J. Atanasov, Kligord Beri – ABC
c. ENIAC
d. EDVAC, Džon fon Nojman
e. UNIVAC 1 – Mokli i Ekert

Tema V: Василије Судимац и Милош Џодић
a. Prva, druga, treća i četvrta generacija
b. Superračunari
c. Personalni računari

- Презентација (рачунајући насловни и завршни слајд) мора имати најмање 15, а највише 30 слајдова, меморијске величине највише до 10 MB
- Немојте стављати анимације за прелаз између слајдова које дуго трају
- Не пишити превише текста, потрудите се да буде само по цртицама уз слике онога о чему пишете – више информација морате да имате у својој глави (у својој радној меморији) и те информације ћете вербално презентовати када будете представљали свој рад


 

Сегмент 3

Користећи активне методе учења као што је учење путем открића и хеуристичко учење одн. учење истраживањем упишите у доње поље за сваку групу апликативног софтвера (14 група које су дате у лекцији Software) најмање по једног изразитог представника програма који се плаћа (у власништву произвођача) и програма који се не плаћа (open - source ili free software):