Стручни састанак

Стручни састанак

Просветни саветник ШУ Крушевац, госп. Миломир Пешић, је у оквиру стручног састанка са колективом наше школе, одржао стручно интерактивно предавање „Процена квалитета рада и истраживачки рад у васпитно – образовној пракси“. . .

Овом приликом фокусиран је значај исхода и стандарда у глобалним и оперативним плановима и значај активности ученика и наставника у дневним припремама. Припадници нашег колектива имали су прилике да размене искуства, међусобно, као и са просветним саветником и да постављају директна питања просветном саветнику чији ће одговори , без сумње, побољшати васпитно – образовну праксу у нашој установи . . .