Семинар „Могућност пројектне наставе у дигиталном добу“

Семинар „Могућност пројектне наставе у дигиталном добу“

Дана 30. новембра 2019. године у нашој школи је одржан семинар  „Могућност пројектне наставе у дигиталном добу“ који су похађали 30 наставника.

Семинар има каталошки број 492, приоритет П3, компeтенције К1 . . .

Предавачи су били: Марсела Ескенази Милутиновић и Гордана Петровић . . .