Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Министарство просвете наводи да је “потребно родитељима скренути пажњу да се због безбедности њихове деце и безбедности других, обрате надлежним здравственим институцијама уколико примете било какве симптоме код деце који би могли да указују на присуство вируса, на телефоне епидемиолошке службе: 064/ 894 52 35 и 011 /268 45 66.

“Директори су дужни да воде евиденцију о броју деце, ученика и запослених који су одсутни из здравствених разлога и да на дневном нивоу извештавају надлежну Школску управу. Све манифестације и приредбе у затвореном простору, које су планиране за више од 100 ученика се одлажу, а не треба дозволити већа окупљања деце и ученика по холовима и ходницима за време одмора”, наводи се у саопштењу.

Из Министарства просвете наводе да се такмичења и смотре ученика не одлажу, већ да је потребно да се ученици окупе на отвореном простору као што је школско двориште, након чега ученике треба постепено уводити у учионице. Екскурзије, настава у природи и друга путовања на територији Републике Србије, за сада, се не одлажу, с тим да се приликом реализације поштују све препоруке у погледу окупљања (до 100 ученика) и одржавања хигијене.