Алгоритми, линијски, разгранати и циклични (петље)

Алгоритми, линијски, разгранати и циклични (петље)

Поштовани ученици,

Концепт алгоритама усвајаћемо на примеру Робота Карела како смо то и започели на претходним страницама сајта школе у овој ванредној ситуацији.

Пошто је ваш наставни план делом заступљен и у новом градиву за VI разред основне школе користићемо и емисије на РТСу које су емитоване а тичу се овог градива.

Обраду ћемо реализовати у 3 корака:

I    Ишчитајте пажљиво и у складу са могућностима реализујте евентуалне вежбе на следећим линковима:

1. https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/prirucnik-python/karel-cas1

2. https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/prirucnik-python/karel-cas2

3. https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/prirucnik-python/karel-cas3

4. https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/prirucnik-python/karel-karelzadaci

II   Погледајте емисије РТСа које се односе на ове лекције:

1. https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1364064/529/os6-informatika-algoritmi-i-osnovni-pojmovi-programiranja

2. https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1376965/529/os6-informatika-petlje-i-grananje

3. https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1390356/529/os6-informatika-obnavljanje-linijska-struktura-petlje-i-grananje-u-okruzenju-karel

III Покрените онлајн тест  на следећем линку (у пољу “Your Name” упишите име и презиме и одељење комбинацијом арапске и римске цифре”):

https://testmoz.com/2689063

Аутоматски кад завршите тест кликом на дугме Submit, резултат теста биће доступни  наставнику

У овом тесту имаћете и нека питања из претходног . . .

Тест урадите до понедељка 27.04.2020. 19h

Поздрав и будите добро !!!