Упис 2020/2021

Упис 2020/2021

Гимназија – општи тип: 2 одељења, 60 ученика
Гимназија за ученике са посебним способностима за информатику и рачунарство: 1 одељење, 20 ученика
Економија, право администрација – Финансијски администратор: 1 одељење, 30 ученика
Трговина, угоститељство и туризам – Туристички техничар: 1 одељење, 30 ученика
Трговина, угоститељство и туризам – Конобар / Кувар, комбиновано одељење: 1 одељење, 30 ученика
  • Гимназија - општи тип
  • Гимназија за ученике са посебним способностима за инфоррматику и рачунарство
  • Економија, право адмонистрација - Финансијски администратор
  • Трговина, угоститељство и туризам - Туристички техничар
  • Трговина, угоститељство и туризам - Конобар / Кувар, комбиновано одељење