Кораци за прилагођавање видео лекција ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом

Кораци за прилагођавање видео лекција ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом

Савети УНИЦЕФ-а

Додајте титлове за сав аудио садржај видеа. YouTube и Facebook имају алатке за додавање титла:

  1. Како додати титлове на YouTube-у
  2. Како додати натписе на Facebook-у

За текст користите фонт који се лако прати као Arial, Times Nev Roman или Calibri.

  • Линкујте речник/ појмовник у коме ћете објаснили нове/ сложене појмове / концепте.
  • Узмите у обзир брзину вашег говора, разноликост гласа, јасноћу изговора и пазите на буку у позадини.
  • Ако је могуће обезбедите превод на знаковни језик на самом видеу (дајте предност нижим разредима, јер млађа деца са оштећењем слуха могу имати проблема са писаним текстом).
  • Користите добар контраст боја (бела / црна или боје које су супротне једна другој на палети боја).
  • Користите једноставан језик или понудите алтернативу једноставном језику.
  • Раздвојите садржај на мање, лакше разумљиве целине.
  • Представљајте активности и вежбе користећи интерактивност и / или игре.

Више ресурса: