Изборни програми

Изборни програми

Наша школа у првој групи изборних програма нуди 4 изборна пакета за први разред гимназије (општи тип) а то су:

  • Језик, медији и култура, 1 час недељно,

  • Примењене науке, 1 час недељно,

  • Уметност и дизајн, 1 час недељно

  • Појединац, група и друштво 1 час недељно

од којих ученици бирају два пакета.

Поред тога, у другој групи изборних програма ученици првог разреда гимназије се опредељују између грађанског васпитања и верске наставе.

Профили: гимназија за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, финансијски администратор, туристичко – хотелијерски техничар, конобар и кувар имају само другу групи изборних програма одн. опредељују се између грађанског васпитања и верске наставе.