Избор модела наставе

Избор модела наставе

Ученици наше школе (осим 2 ученика) су се определили за Б модел наставе који подразумева комбинацију онлајн и живе наставе . . .