Распоред пријема 31.8.2020.год.

Распоред пријема 31.8.2020.год.

Распоред  пријема  родитеља и ученика  првог разреда  у циљу упознавања и давања инструкција  у вези  реализације наставе у школској  2020/2021.години. Обавезно  је придржавање свих епидемиолошких мера (  ношење маски и држање растојања..)

I-1 Гимназија – општи тип – 31.8.2020год. у 09:00h учионица број 19. улазак на службени улаз.

I-2 Гимназија – општи тип – 31.8.2020год. у 09:30h  учионица број 18. улазак на службени улаз.

I-3 Гимназија – за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику – 31.8.2020год. у 10:00h учионица број 12. улазак на службени улаз.

I-4 – Финансијски администратор-31.8.2020год. у 10:30 h – хол школе улазак на горњи улаз,, код храста“.

I-5 – Туристичко-хотелијерски техничар-31.8.2020 год. у 10:30 h учионица број 22. улазак на доњи улаз ( улаз за ученике).

 I-6- образовни профил кувар, – 31.08.2020. године у 9.00 h учионицa бр. 24. Ученички улаз с доње стране школе из правца школске хале.

Директор школе:
Весна Маринковић