Ученичке стипендије

Ученичке стипендије

Обавештавамо ученике наше школе да је расписан конкурс за доделу ученичких стипендија за школску 2020/2021. годину.

На конкурс могу да се пријаве:

– сви ученици првог разреда који су били одлични од петог до осмог разреда;

– ученици друог, трећег и четвртог разреда који су били одлични у свим претходним разредима средње школе;

-ученици из осетљивих друштвених група ( ученици без родитељског старања, из једнородитељске породице, припадници ромске националне мањине, ученици са инвалидитетом, учениц са хроничним болестима, ученици чији су родитељи нестали или киднаповани на територији Косова и Метохије и на терторији република бивше СФРЈ, избеглице и расељени ученици, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја. Потребно је да ови ученици стално постижу најмање врло добар успех (3,50) изузев ученика без родитељског старања, ученика припадника ромске националне мањине и ученика са инвалидитетом, који се посебно рангирају применом блажих критеријума.

Ради набавке потребне брошуре преко које се конкурише потребно је да ученици у секретаријату школе уплате по 150 динара до 11.09.2020. године до 12 часова.

Ученици који су у претходној школској години били корисници ученичке стипендије могу одмах да се јаве у секретаријат школе како би прузели образац за који није потребна новчана накнада.

Детаљна појашњена услова налазе се у самој брошури конкурса.

Рок за пријављивање је од 01. до 30. септембра 2020. године и врши се предајом конкурсне документације у секретаријату школе