Родитељски састанци

Родитељски састанци

Термини и распоред учионица за 10.09.2020.године

I1 – 11:45 – учионица број 1 (службени улаз)
I2 – 12:00 – учионица број 13 (службени улаз)
I3 – 11:00 – учионица број 8 (службени улаз)
I4 – 13:00 – плато испред школе (улаз „код храста“)
I5 – 12:00 – плато испред школе (улаз „код храста“)
I6 – 11:00 – учионица број 24 („доњи улаз“)