Увод у оперативне системе

Увод у оперативне системе

Сам по себи, хардвер је безначајан без програма који га покрећу и података са којима програми раде.
Управо ти програми и подаци чине софтверски подсистем рачунара.
Софтвер се дели на:

 1. оперативни систем рачунара;
 2. системски софтвер (програми оријентисани ка хардверу рачунара) ;
 3. апликативни софтвер.

Оперативни систем

Оперативни систем представља пакет системских програма који служе за контролу хардвера, контролу софтвера, као и за повезивање хардвера, софтвера и корисника. Он обједињује у јединствену функционалну целину хардвер (делове рачунара), софтвер (програме на рачунару) и лајфвер (кориснике рачунара) и представља везу између корисника рачунара и самих рачунарских компоненти – хардвера.

Основне функције ОС су:

 1. управљање периферним јединицама, меморијом, процесором
 2. управљање подацима и програмима,
 3. контрола функционисања рачунарског система (укључује и откривање и отклањање грешака).

Оперативни системи могу се поделити на основу:

 • броја програма који могу истовремено да буду у меморији (монопрограмски и мултипрограмски)
 • броја корисника који могу истовремено да користе рачунар (једнокориснички и вишекориснички)
 • начина задавања команди (оперативни системи командног типа – системски промпт, DOS, UNIX, и OS графичког типа Windows, Linux, macOS)
 • преносивости на различите архиектуре (преносиви који раде на различим рачунарима,  рецимо Linux и непреносиви (власнички) – пројектовани да раде на само једном рачунару Windows i macOS )

Типичан оперативни систем се састоји од следећих компонената:

 • микрокода,
 • језгра (kernel) и
 • љуске (омотача, шкољке – shell).

Микрокод је скуп програма специфичан за одређени хардвер рачунара. Традиционално, овај скуп је груписан у један модул, који се назива BIOS (Basic Input Output Sistem). Скуп програма је груписан у ROM меморију, на чипу који се налази у саставу основне плоче, тако да његово писање обавља произвођач основне плоче (класичан ROM).  Kada se vaš računar pokrene, BIOS pokreće, izvršava power-on self-test (POST) i inicijalizuje hardver računara. BIOS potom prenоsi kontrolu na boot loader koji se nalazi u uređaju – obično na hard disku, (ali boot loader može pokrenuti i USB uređaj ili CD/DVD). Boot loader zatim učitava vaš operativni sistem – Windows, Linux, macOS X ili sl.
У почетку BIOS је биo смештен у ROM меморију и није дозвољавао измене, временом његове функције су се проширивале тако да је корисник имао све више опција за промену и контролисање захваљујући чињеници да се BIOS складиштио касније у PROM меморији (која је дозвољавала једно програмирање после фабричког)
 a затим у CMOS RAM меморији  (Complementary Metal-oxide-semiconductor SRAM) која се као и ROM i PROM напајала из батерије на матичној плочи.
Новији рачунари уместо BIOS-а користе UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) који је смештен у NAND флеш меморији која је усавршена верзија EEPROM меморије и која је non-volatile меморија у пуном значењу.


Језгро је скуп програма оперативног система који:

 • контролише приступ рачунару,
 • организује меморије, организује датотеке тј. фајлове,
 • распоређује рад процеса
 • распоређује системске ресурсе

Ови програми раде у посебном режиму рада, хардверски заштићено од могућих утицаја корисника.


Љуска је командни интерфејс који интерпретира улазне команде корисника или њихових програма и активира одговарајуће системске програме који чине језгро система. Преко љуске корисник комунцира са оперативним системом тј. рачунаром.