Ванредни испити у августовско-септембарском испитном року

Ванредни испити у августовско-септембарском испитном року

Р А С П О Р Е Д

Полагања ванредних испита  у августовко-септембарском испитном року школске 2021/22. годин

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 06.09.2021.године у 13.30                                                                              

 1. Снежана Миладиновић,  испитивач,
 2. Бранко Радивојевић, стални члан ,
 3. Марија Ступар, председник комисије,

Пријављени ванредни ученици: Вуковић Урош IV-4 , Богдановић Виолета  III- 5

ФИЗИКА  06.09.2021 .године у    13.30                                                                                                                                                                       

 1. Жаклина Ђорђевић,  испитивач,
 2. Драган Миљковић, стални члан ,
 3. Владан Миљојковић, председник комисије,

Пријављени ванредни ученици: Максић Данијел I-4  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    

 1. Рада Панић,  испитивач                                 писмени део 06.09.2021.године у 13.30
 2. Кристина С Чолић , стални члан                          
 3. Eмина М.Ђурковић, председник                   усмени део  07.09.2021.године у 13.30

Пријављени ванредни ученик: Тодоровић Александар III-4  

  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ                                                            

 1. Марина Илић,  испитивач,            писмени део 07.09.2021.године у 13.30   
 2. Виктор Милојевић, стални члан ,
 3. Маја Г Ристић, председник комисије,        усмени део  08.09.2021.године у 13.30

Пријављени ванредни ученици: Богдановић Виолета III-5,  Јовановић Иван III-5

ПОСЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА  11.09.2021.године у 13.30

 1. Предрад Татић, испитивач
 2. Дејан Бојовић, стални члан
 3. Горан Гашић, председник

Пријављени ванредни ученици: Тодоровић Александар III-4, Грујић Александар II-5, Јанковић Гордан  II-4

    ЗАВРШНИ-УСЛУЖИВАЊЕ   13.09.2021.године у 13.30

                                                                                          

 1. Влада Кљајић, испитивач
 2. Ненад Нешковић, стални члан
 3. Горан Гашић, председник

Пријављени ванреди ученици: Спасић Ружица III-5, Павловић Љиља III-5

ЗАВРШНИ КУВАРСТВО     13.09.2021.године у 13.30

                                                                     

 1. Весна Којић, испитивач
 2. Грчић Јелена, стални члан
 3. Јелена Вукајловић, председник

Пријављени ванредни ученици: Карић Милош III-5

АГЕНЦИЈСКО  И  ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ       14.09.2021.године у 13.30

                                                                                                                                                                          

 1. Бојан Јаковљевић,  испитивач,
 2. Милош Грбић, стални члан ,
 3. Влада Кљајић , председник комисије,

Пријављени ванредни ученици: Вуковић Урош IV-4, Тодоровић Александар III-4

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ                          14.09.2021.године у 13.30

 1. Ивица Иванов,испитивач
 2. Невена Ристивојевић, стални члан ,
 3. Емина М.Ђурковић, председник комисије,

  Пријављени ванредни ученици: Богдановић Виолета III-5,  Милић Ивана  III-6

ОСНОВИ УСЛУЖИВАЊА          16.09.2021.године у 13.30

                                                                               

 1. Влада Кљајић,  испитивач,
 2. Горан Гашић , стални члан ,
 3. Ивица Иванов, председник комисије,

Пријављени ванредни ученици: Богдановић Виолета III-5, 

MATEMATIKA                                 

                                                                                                                                                    

 1. Маријана Ненадовић,  испитивач,                    писмени део 16.09.2021 у 13.30
 2. Љиљана Јанковић, стални члан 
 3. Даница Јанић, председник комисије                  усмени део 17.09.2021 у 13.30

Пријављени ванредни ученици: Јовановић Бојана  III-4, Анђелковић Александар III-4, Јовановић Иван III-5

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА  У ТУРИЗМУ  И УГОСТИТЕЉСТВУ    20.09.2021 у 13.30                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                             

 1. Дејан Бојовић, испитивач
 2. Марко Стошовић, стални члан
 3. Виолета Аздејковић, председник

Пријављени ванредни ученици: Грујић Александар II-5, Јанковић Гордан  II-4

 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК    

                                                                                                                                                     

 1. Невена Ристивојевић,  испитивач,                            писмени део 20.09.2021 у 13.30
 2. Аница Младеновић, стални члан ,
 3. Кристина С. Чолић , председник комисије,      усмени део 21.09.2021 у 13.30 

Пријављени ванредни ученици: Вуковић Урош IV-4, Тодоровић Александар III-4, Анђелковић Александар III-4, Јовановић Иван III-5

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ                           22.09.2021.године у 13.30     

               

                                                                          

 1. Дејан Бојовић, испитивач
 2. Предраг Татић, стални члан
 3. Виолета Аздејковић, председник

Пријављени ванредни ученици: Јовановић Бојана  III-4

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ                           22.09.2021.године у 13.30                                                                                

 1. Сања Ц.Јовановић,  испитивач,
 2. Марина Младеновић , стални члан ,
 3. Далиборка Бошковић, председник комисије,

Пријављени ванредни ученици: Станојевић Ивана III-4

ИСТОРИЈА                                                 23.09.2021.године у 13.30

                                                                                                                                                                                           

 1. Далиборка Бошковић,  испитивач,
 2. Марина Младеновић , стални члан ,
 3. Сања Ц. Јовановић, председник комисије,

Пријављени ванредни ученици: Јовановић Иван III-5

НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА                   24.09.2021.године у 13.30

                                                                     

                                                                                  

 1. Шовић Снежана, испитивач
 2. Лидија Дачковић, стални члан
 3. Бојан Јаковљевић, председник

Пријављени ванредни ученици: Јовановић Бојана  III-4

ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ СВЕТА              27.09.2021.године у 13.30

                                                                                                                                                                                         

 1. Бранко Јакшић ,  испитивач,
 2. Милош Грбић, стални члан ,
 3. Дејан Бојовић, председник комисије,

Пријављени ванредни ученици: Станојевић Ивана III-4

     

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА                 28.09.2021.године у 13.30

 1. Снежана Шовић,испитивач
 2. Дејан Бојовић, стални члан
 3. Милош Грбић, председник

Пријављени ванредни ученици: Јовановић Бојана  III-4

ПРАВО                                                  30.09.2021.године у 13.30

                                                                                                                                                                                        

 1. Бранко Радивојевић, испитивач
 2. Сања Ц.Јовановић, стални члан
 3. Марија Милосављевић, председник

Пријављени ванредни ученици: Јовановић Бојана  III-4

МУЗИЧКА КУЛТУРА    30.09.2021.године у 13.30

                                                                               

 1. Марија Милосављевић,  испитивач,
 2. Сања Ц. Јовановић , стални члан ,
 3. Бранко Радивојевић, председник комисије,

Пријављени ванредни ученик: Вуковић Урош IV-4

 ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА               30.09.2021.године у 13.30              

                                                                             

 1. Предраг Татић,  испитивач,
 2. Горан Гашић, стални члан ,
 3. Влада Кљајић председник комисије,

Пријављени ванредни ученици: Максић Данијел I-4, Анђелковић Александар III-4, Грујић Александар II-5,  Јанковић Гордан  II-4, Станојевић Ивана III-4

                                                                                                

Директор Средње школе у Брусу,

                                                    ____________________________

                                                        (Весна Маринковић, проф.)