Примена рачунарске графике

Примена рачунарске графике

Данас, се рачунарска графика користи у различитим подручјима привреде, администрације, едукације, забаве и свакодневног живота. Подручје примене се убрзано шири са развојем рачунара. Неки примери примене рачунарске графике укључују: 

 • корисничке интерфејсе – већина апликација на персоналним рачунарима има графички систем прозора (ГУИ) помоћу кога комуницирају са корисницима. Такве апликације су се користе за обраду текста, прорачунске табеле, итд. 
 • интерактивно цртање – у пословним, научним и технолошким применама рачунарска графика се користи за приказивање функција, дијаграма, хистограма и сличних графичких приказа у циљу јаснијег сагледавања сложених појава како би се олакшао процес одлучивања 
 • канцеларијска аутоматизација и електронско издаваштво – рачунарска графика широко се користи за израду електронских и штампаних докумената 
 • пројектовање помоћу рачунара – ­ данас се стандардно користи за пројектовање система и компонената у машинству, електротехници, електроници, телекомуникацијама, рачунарству, итд.. 
 • симулација и анимација – рачунарска графика користи се за научну и инжењерску визуелизацију и забаву; – подручја примене обухватају приказе апстрактних математичких модела временски променљивих појава, итд.. 
 • уметност – рачунарска графика се користи за креирање уметничких слика – дигитална уметност 
 • трговина – рачунарска графика се користи за визуелну анимацију и електронску трговину 
 • управљање процесима – подаци из сензора динамички се приказују у прикладном графичком облику 
 • географски информациони системи – рачунарска графика користи се за тачан приказ географски расподељених и распрострањених система и мерних података нпр. у телекомуникацијама и телеметрији 
 • графичко програмирање – рачунарска графика се користи за аутоматизацију процеса програмирања виртуелних система, 
 • видео игре – један од главних елемената игара је рачунарска графика која се користи за приказ виртуалних простора на Интернету;