Рачунарска графика

Рачунарска графика

Графика је визуелна репрезентација информација помоћу слика тј. боја и облика на некој подлози, као што су зид, платно, екран рачунара или папир, а циљ јој је да информише, илуструје или забави посматрача. Неки од примера су: фотографије, цртежи, графикони, дијаграми, типографија, бројеви, симболи, геометријски облици, карте или слично. 

То су визуелни елементи који се често користе као замена за текст како би помогли читатељу у лакшем разумевању неког концепта или да га учине занимљивим, комбинујући при томе текст, илустрацију и боју.

Рачунарска графика је почела да се развија појавом персоналних рачунара. 

Рачунарска графика (енгл. Computer Graphics) обухвата креирање, чување и обраду графичког (сликовног) садржаја помоћу рачунара. Рачунарска графика припада визуелној уметности где корисник путем рачунара креира слике и визуално их мења вршећи истовремено њихову комбинацију са информацијама и материјалима из реалног света. Данас готово сви рачунари користе неку врсту графике и корисницима је омогућено коришћење икона и слика уместо саме тастатуре. 

Док је предмет рачунарске графике синтеза слика на основу рачунарских модела стварних или имагинарних објеката, обрнути процеси анализе сцене и реконструкције модела објеката предмет су дисциплине која се назива обрада слике (енгл. image processing). Обрада слике обухвата подручја за побољшање слике (енгл. image enhancement), затим детекције и препознавања узорака (енгл. pattern detection and recognition), оптичко препознавање алфанумеричких знакова (енгл. optical character recognition), као и анализу сцене (енгл. scene analysis and computer vision) што се користи за препознавање и реконструкцију 3Д модела сцене на основу више 2Д слика

Графика је визуелна репрезентација информација помоћу слика тј. боја и облика на некој подлози, као што су зид, платно, екран рачунара или папир, а циљ јој је да информише, илуструје или забави посматрача. Неки од примера су: фотографије, цртежи, графикони, дијаграми, типографија, бројеви, симболи, геометријски облици, карте или слично. То су визуелни елементи који се често користе као замена за текст како би помогли читатељу у лакшем разумевању неког концепта или да га учине занимљивим, комбинујући при томе текст, илустрацију и боју.

Рачунарска графика је почела да се развија појавом персоналних рачунара. 

Рачунарска графика (енгл. Computer Graphics) обухвата креирање, чување и обраду графичког (сликовног) садржаја помоћу рачунара. Рачунарска графика припада визуелној уметности где корисник путем рачунара креира слике и визуално их мења вршећи истовремено њихову комбинацију са информацијама и материјалима из реалног света. Данас готово сви рачунари користе неку врсту графике и корисницима је омогућено коришћење икона и слика уместо саме тастатуре. 

Док је предмет рачунарске графике синтеза слика на основу рачунарских модела стварних или имагинарних објеката, обрнути процеси анализе сцене и реконструкције модела објеката предмет су дисциплине која се назива обрада слике (енгл. image processing). Обрада слике обухвата подручја за побољшање слике (енгл. image enhancement), затим детекције и препознавања узорака (енгл. pattern detection and recognition), оптичко препознавање алфанумеричких знакова (енгл. optical character recognition), као и анализу сцене (енгл. scene analysis and computer vision) што се користи за препознавање и реконструкцију 3Д модела сцене на основу више 2Д слика