Врстe рачунарске графике

Врстe рачунарске графике

Прва основна подела рачунарске графике је на: 

– интерактивну и 

– неинтерактивну графику. 


Интерактивна графика подразумева динамичан начин приказа слике на медију који то омогућава (дисплеј) и, преко одговарајућег интерфејса, активно учешће човека (дизајнера) у креирању и променама на сликама, при чему су резултати одмах видљиви.

Неинтерактивном рачунарском графиком сматра се свако генерисање или презентовање сликовних информација које не задовољава претходне услове.

Графику на рачунару, пре свега, можемо поделити према начину на који се у меморији памте подаци о слици, тачније према основним градивним елементима слике. 

Графичка апликација може памтити слику на два основна начина – као растерску (битмап) графику, код које програм памти боју сваког појединог пиксела слике, и као векторску графику, код које се памте геометријски облици из којих се слика састоји. 

Код векторске графике, градивни елементи су објекти (праве и криве линије, отворени и затворени, испуњени и неиспуњени геометријски облици) који могу да се преклапају, прекривају или уклапају креирајући на тај начин слику. Распоред објеката се може мењати исто као и њихов облик и величина а да се при томе положај и карактеристике осталих делова слике не мењају. Овакве слике је лакше креирати, мењати и комбиновати са другим сликама. Векторска графика се често назива и објектна графика. Векторска графика своју примену налази у CAD програмима, програмима намењеним дизајнерима и свуда где је састављање слике од објеката природан начин визуализације стварног или измишљеног света. 

Растерска графика као основни градивни елемент слике користи тзв. пиксел. Пиксел је најмањи део слике који има јединствене вредности боје и/или интензитета осветљености. Код нас се израз пиксел често преводи као тачка.

Поједностављено, растерска слика је слика састављена од тачака различитог нивоа осветљености (монохроматске слике) или различитих боја (колор слике).

Још једна подела се често спомиње, а то је на дводимензионалну (2Д) и тродимензионалну (3Д) графику.