Brzina prenosa podataka

Brzina prenosa podataka

U telekomunikacijama, brzina prenosa podataka je prosečan broj bitova (bitrate), karaktera ili simbola (baudrate), ili blokova po jedinici vremena koji prolaze  u sistemu za prenos podataka. Najčešće, merenja brzine prenosa podataka se javljaju pomnožena s jedinicom bita u sekundi (bit/s).

Kilobit po sekundi

kilobit po sekundi (simbol kbit/s ili kb/s, često skraćeno „Kbps“) je jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 1.000 bita po sekundi
 • 125 bajta po sekundi

Megabit po sekundi

megabit po sekundi (simbol Mbit/s ili Mb/s, često skraćeno „Mbps“) je jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 1.000.000 bita po sekundi
 • 1.000 kilobits po sekundi
 • 125.000 bajta po sekundi
 • 125 kilobajta po sekundi

Gigabit po sekundi

gigabit po sekundi (simbol Gbit/s ili Gb/s, često skraćeno „Gbps“) je jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 1.000 megabita po sekundi
 • 1.000.000 kilobita po sekundi
 • 1.000.000.000 bita po sekundi
 • 125.000.000 bajta po sekundi

Terabit po sekundi

terabit po sekundi (simbol Tbit/s ili Tb/s, ponekad skraćeno „Tbps“) jeste jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 1.000 gigabita po sekundi
 • 1.000.000 megabita po sekundi
 • 1.000.000.000 kilobita po sekundi
 • 1.000.000.000.000 bita po sekundi
 • 125.000.000.000 bajta po sekundi

Kibibit po sekundi

kibibit po sekundi (Kibit/s) jeste jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 1.024 bits po sekundi

Mebibit po sekundi

mebibit po sekundi (Mibit/s) jeste jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 1.048.576 bita po sekundi
 • 1.024 kibibits po sekundi

Gibibit po sekundi

gibibit po sekundi (Gibit/s) jeste jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 1.073.741.824 bita po sekundi
 • 1.048.576 kibibita po sekundi
 • 1.024 mebibita po sekundi

Tebibit po sekundi

tebibit po sekundi (Tibit/s) jeste jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 1.099.511.627.776 bita po sekundi
 • 1.073.741.824 kibibita po sekundi
 • 1.048.576 mebibita po sekundi
 • 1.024 gibibita po sekundi