Ванредни испити у новембарском испитном року

Ванредни испити у новембарском испитном року

Р А С П О Р Е Д

Полагања ванредних испита  у новембарском испитном року школске 2021/22. године

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 1. Невена Ристивојевић, испитивач,                            писмени део 01.11.2021 у 13.30
 2. Аница Младеновић, стални члан ,
 3. Рада Панић , председник комисије,   усмени део 02.11.2021 у 13.30

Пријављени ванредни ученици: Видојевић  Јована,Станојевић  Ивана,Јовановић  Иван,Анђелковић  Александар

 

 

АГЕНЦИЈСКО  И  ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ       03.11.2021.године у 13.30

     1.Бојан Јаковљевић,испитивач

       2.Милош Грбић  ,стални члан

       3.Горан Гашић,председник комисије

Пријављени ванредни ученици: Станојевић  Ивана,Тодоровић  Александар,Максић  Данијел

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА    04.11.2021.године у 13.30

 1. Марија Милосављевић, испитивач,
 2. Сања Ц. Јовановић , стални члан ,
 3. Марина Младеновић, председник комисије,

Пријављени ванредни ученик: Станојевић  Ивана

 

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА  У ТУРИЗМУ  И УГОСТИТЕЉСТВУ    05.11.2021 у 13.30

 1. Дејан Бојовић, испитивач
 2. Бојан Јаковљевић, стални члан
 3. Горан Гашић, председник

Пријављени ванредни ученици: Видојевић  Јована

 

 

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА  05.11.2021 .године у    13.30

 1. Дејан Бојовић, испитивач,
 2. Бојан Јаковљевић, стални члан ,
 3. Горан Гашић, председник комисије,

Пријављени ванредни ученици: Максић Данијел

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ                          05.11.2021.године у 13.30

 1. Ивица Иванов,испитивач
 2. Емина М.Ђурковић, стални члан ,
 3. Невена Ристивојевић, председник комисије,

  Пријављени ванредни ученици: Јовановић  Иван,Вуковић  Урош,Јовановић  Бојана

 

 

ПОСЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА  08.11.2021.године у 13.30

 1. Бранко Јакшић, испитивач
 2. Милош Грбић, стални члан
 3. Влада Кљајић, председник

Пријављени ванредни ученици:Тодоровић  Александар,Видојевић  Јована,Јанковић  Гордан

 

MATEMATIKA

 1. Даница Јанић,  испитивач,                    писмени део 08.11.2021 у 13.30
 2. Маријана Ненадовић, стални члан
 3. Љиљана Јанковић  ,председник              усмени део 09.11..2021 у 13.30

Пријављени ванредни ученици: Анђелковић  Александар

 

 

 

 

ИСТОРИЈА                                                 09.11.2021.године у 13.30

 1. Далиборка Бошковић, испитивач,
 2. Марина Младеновић , стални члан ,
 3. Сања Ц. Јовановић, председник комисије,

Пријављени ванредни ученици: Максић  Данијел,Јовановић  Иван,Богдановић  Виолета

 

РАЧУНОВОДСТВО                         09.11.2021.године у 13.30

 1. Лидија Дачковић ,испитивач
 2. Виолета Аздејковић, стални члан
 3. Предраг Татић, председник

Пријављени ванредни ученици:  Јовановић Бојана 

ГЕОГРАФИЈА  ,ТУРИСТИЧКА  ГЕОГРАФИЈА             15.11.2021 . године у 13.30

1.Милош  Грбић ,испитивач

2.Горан  Јеличић , стални члан

3.Бранко Јакшић, председник

Пријављени ванредни ученици: Максић  Данијел,Тодоровић  Александар,Вуковић  Урош,

 

 

ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНА ОБУКА:            16.11.2021.године у 13.30

1.Лидија Дачковић,испитивач

2.Предраг  Татић, стални члан

3.Дејан  Бојовић, председник

Пријављени ванредни ученици:Јовановић  Бојана

 

 

НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ:                  18.11.2021.године у 13.30

1.Јелена  Вукајловић,испитивач

2.Весна Којић,стални члан

3.Горан Гашић,председник

Пријављени ванредни ученици: Богдановић  Виолета

 

 

ФИЗИЧКО   ВАСПИТАЊЕ:        19.11.2021.године у 13.30

1.Владимир  Кнежевић,испитивач

2.Бојан Живанчевић, стални члан

3.Владан Миљојковић, председник

Пријављени ванредни ученици:  Анђелић  Иван

 

 

 

ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ:             22.11.2021.године у 13.30

1.Данијела Збиљић,испитивач

2.Марија  Ступар,стални члан

3.Снежана Миладиновић,председник

Пријављени ванредни ученици: Тодоровић  Александар

 

 

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 22.11.2021.године у 13.30

 1. Снежана Миладиновић, испитивач,
 2. Марија Ступар, стални члан ,
 3. Данијела Збиљић, председник комисије,

Пријављени ванредни ученици:  Јовановић  Иван,Богдановић  Виолета,Анђелић  Иван,Станојевић  Ивана,Јовановић  Бојана,

 

ФИНАНСИЈСКО  ПОСЛОВАЊЕ                23.11.2021.године у 13.30

 1. Дејан Бојовић, испитивач
 2. Снежана Шовић, стални члан
 3. Виолета Аздејковић, председник

Пријављени ванредни ученици: Јовановић Бојана 

 

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО              24.11.2021.године у 13.30

 1. Снежана Шовић,испитивач
 2. Дејан Бојовић, стални члан
 3. Виолета Аздејковић, председник

Пријављени ванредни ученици: Вуковић  Урош,Богдановић  Виолета,Јовановић  Бојана

 

  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ           

 1. Марина Илић, испитивач,                          писмени део 24.11.2021.године у 30
 2. Виктор Милојевић, стални члан ,
 3. Алекса Павловић, председник комисије, усмени део  25.11.2021.године у 30

Пријављени ванредни ученици: Анђелић  Иван,Станојевић  Ивана

 

 

ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ СВЕТА              29.11.2021.године у 13.30

 1. Бранко Јакшић , испитивач,
 2. Милош Грбић, стални члан ,
 3. Горан Јеличић, председник комисије,

Пријављени ванредни ученици:Вуковић  Урош

 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ – КУВАРСТВО     29.11.2021.године у 13.30

 1. Весна Којић, испитивач
 2. Јелена Грчић, стални члан
 3. Јелена Вукајловић, председник

Пријављени ванредни ученици: Милић  Ивана

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА    29.11.2021.године у 13.30

 1. Влада Кљајић, испитивач
 2. Горан Гашић, стални члан
 3. Предраг Татић, председник

Пријављени ванредни ученици:Видојевић  Јована,Јанковић  Гордан

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 1. Рада Панић, испитивач                                 писмени део 29.11.2021.године у 30
 2. Кристина С Чолић , стални члан
 3. Eмина М.Ђурковић, председник усмени део  30.11.2021.године у 30

Пријављени ванредни ученици:Анђелић Иван,Станојевић  Ивана,