Петнаесторо ученика изгубило статус нескијаша

Петнаесторо ученика изгубило статус нескијаша

У складу са традицијом наше школе која негује здрав стил живота и мотивише своје ученике да се баве спортом, прва група ученика који су изразили жељу да науче да скијају су стекли основна знања, вештине и способности у овом племенитом спорту захваљујући професорима физичке културе Бојану Живанчевићу и Владимиру Кнежевићу . . .