Oбележавање Дана броја Пи (π)

Oбележавање Дана броја Пи (π)

Наша школа је и овог пута експонирала несаломиви тимски дух својих ученика и професора и показала да у наставном процесу користи мултидисциплинаран и мултимедијалан приступ као и активне методе учења.

У обележавању дана броја Пи учествовали су ученици свих разреда. Циљ је био популаризација математике и физике, а акценат је био на активно оријентисаној настави. Ученици су учили практично, путем открића, истраживали су о броју Пи, Алберту и Милеви Ајнштајн, осмислили су и реализовали разноврсне активности (пикадо, пузле, питалице, постере, ликовне радове, пите, пице, квизове, презентације, видео игрице, кратак филм о Алберту и Милеви Ајнштајн), као и експеримент са концем (Пи и уметност) и експеримент са шибицама (Buffon’s Matches).

Професори, координатори, који су помагали у реализацији програма:

  • Маријана Ненадовић, проф. математике

  • Даница Јанић, проф. математике

  • Марина Младеновић, проф. историје

  • Жаклина Ђорђевић, проф. физике

  • Љиљана Јанковић, проф. математике

  • Љубиша Красић, проф. српског језика и књижевности

  • Весна Којић, проф. куварства

  • Сања Црноглавац, проф. ликовне културе

Не треба заборавити ни чланове Информатичке секције наше школе који су монтирали филм за потребе обележавања овог дана а чије су кадрове вешто осмислиле, режирале и снимиле професорице Жаклина Ђорђевић и Марина Младеновић. Актери филма су ученици и поменуте професорице . . .