Прослава Дана школе

Прослава Дана школе

У холу је поводом Дана школе одржана свечана приредба којој су присуствовали ученици, професори, радници школе, директори других школа у општини као и чланови Школског одбора.
На почетку је Xор школе којим је дириговала професорица Марија Милосављевић интонираo химну „Боже правде“ након чега је директорица Весна Маринковић одржала поздравни говор у коме је фокус постављен на успехе наших ученика на такмичењима и многобројне ваннаставне активности и рад секција и истакла значај тимског рада у школи.
Богат репертоар који је пленио пажњу аудиторијума је подразумевао трогласну изведбу српских традиционалних песама „Анђел младожења“ и „Решила сам да се не удајем“ у аранжману Музичке секције, интерпретацију песме Јелене Марковић „Ко ће да ми врати време“ од стране ученице Емине Миленковић, као и краћи приказ Нушићеве комедије „Аналфабета“ у извођењу Драмског студија . . .