Почетак имплементације пројекта „Електронска реч у служби алтруизма“

Почетак имплементације пројекта „Електронска реч у служби алтруизма“

Пројекат “Електронска реч у служби алтруизма” реализују ученици одељења гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику наше школе.

Циљ пројекта је подизање дигиталних компетенција ментално недовољно развијених особа и ученика нижих разреда основне школе.

Носиоци пројекта су ученици одељења III3 који су осмислили, дизајнирали и програмирали образовни софтвер: видео игру едукативног карактера која ће ментално недовољно развијеним особама омогућити стицање знања, вештина и способности из области информационих технологија.

Пројекат се реализује у оквиру наставног плана и програма предмета “Примена рачунара III” а резултат је међупредметних компетенција стечених у наставном процесу предмета “Програмирање” и “Примена рачунара” у прве три године овог образовног профила.

Почетна циљна група пројекта одн. корисници едукативне видео игре су штићеници МНРО друштва “Пчелица” Брус.

У четвртак, 12. маја 2022. године почела је имплементација овог пројекта тако што су 3 ученика овог одељења: Никола Антић, Филип Видојевић и Милош Џодић инсталирали демо верзију едукативне видео игре на рачунаре друштва “Пчелица” и упознали кориснике са основним концептом. Поменути ученици су најактивнији учесници пројекта и реализатори најсложенијег дела посла: програмерског.

У току наредних седмица у пројекат се укључују и ученици одељења I2 и II3 који ће као доминантну активност информатичке секције чији су чланови практиковати обуку штићеника МНРО друштво “Пчелица” у коришћењу едукативне видео игре.

На основу фидбека одн. повратних информација о примени едукативне видео игре у МНРО друштву које ће добијати од млађих “колега” из одељења I2 и II3, ученици одељења III3 ће даље развијати и усавршавати овај едукативни софтвер . . .