Домаћи задатак 1

Домаћи задатак 1

  Користећи активне методе учења као што је учење путем открића и хеуристичко учење одн. учење истраживањем обрадите задату тему у облику PowerPoint презентације, снимљени фајл изаберите преко доњег дугмета Choose File и пошаљите.
  Теме су следеће:

  Tema I : Ognjen Vučković
  a. Abakus, kipu
  b. Čarls Bebidž – Diferencijalna (diferencna) mašina

  Tema II: Aleksandar Dimitrijević
  a. Vilhelm Šikard – mašina za računanje
  b. Blez Paskal – Paskalina

  Tema III: Martina Đorđević
  a. Herman Holerit – IBM
  b. Ada Bajron

  Tema IV: Igor Lazarević
  a. Žozef Mari Žakar – Razboj za tkanje
  b. Čarls Bebidž – Analitička mašina

  Tema V: Bogdan Mijajlović
  a. Vanevr Buš
  b. EDVAC, Džon fon Nojman

  Tema VI: Nemanja Mitrović
  a. Konrad Cuze – Z1, Z2, Z3, Z4
  b. Džon J. Atanasov, Kligord Beri – ABC

  Tema VII: Vojislav Radmanović
  a. Hauard Ajdken – Harvard Mark
  b. Superračunari

  Tema VIII: David Rakićević
  a. Gotfrid Vilhelm fon Lajbnic – Rekonir
  b. UNIVAC 1 – Mokli i Ekert

  Tema IX: Luka Stevanović
  a. Čarls Havijer Tomas – Aritmometar
  b. Alan Tjuring

  Tema X: Veljko Ćirić
  a. ENIAC
  b. Prva, druga, treća i četvrta generacija

  Tema XI: Lazar Crnoglavac
  a. Računar Colossus
  b. Personalni računari

  Tema XII: Sava Šović
  a. ZX Spectrum
  b. Comodore 64, Comodore 128

  - Презентација (рачунајући насловни и завршни слајд) мора имати најмање 15, а највише 30 слајдова, меморијске величине највише до 10 MB
  - Немојте стављати анимације за прелаз између слајдова које дуго трају
  - Не пишити превише текста, потрудите се да буде само по цртицама уз слике онога о чему пишете – више информација морате да имате у својој глави (у својој радној меморији) и те информације ћете вербално презентовати када будете представљали свој рад