Домаћи задатак 1

Домаћи задатак 1

Користећи активне методе учења као што је учење путем открића и хеуристичко учење одн. учење истраживањем обрадите задату тему у облику PowerPoint презентације, снимљени фајл изаберите преко доњег дугмета Choose File и пошаљите.
Теме су следеће:

Tema I : Ognjen Vučković
a. Abakus, kipu
b. Čarls Bebidž – Diferencijalna (diferencna) mašina

Tema II: Aleksandar Dimitrijević
a. Vilhelm Šikard – mašina za računanje
b. Blez Paskal – Paskalina

Tema III: Martina Đorđević
a. Herman Holerit – IBM
b. Ada Bajron

Tema IV: Igor Lazarević
a. Žozef Mari Žakar – Razboj za tkanje
b. Čarls Bebidž – Analitička mašina

Tema V: Bogdan Mijajlović
a. Vanevr Buš
b. EDVAC, Džon fon Nojman

Tema VI: Nemanja Mitrović
a. Konrad Cuze – Z1, Z2, Z3, Z4
b. Džon J. Atanasov, Kligord Beri – ABC

Tema VII: Vojislav Radmanović
a. Hauard Ajdken – Harvard Mark
b. Superračunari

Tema VIII: David Rakićević
a. Gotfrid Vilhelm fon Lajbnic – Rekonir
b. UNIVAC 1 – Mokli i Ekert

Tema IX: Luka Stevanović
a. Čarls Havijer Tomas – Aritmometar
b. Alan Tjuring

Tema X: Veljko Ćirić
a. ENIAC
b. Prva, druga, treća i četvrta generacija

Tema XI: Lazar Crnoglavac
a. Računar Colossus
b. Personalni računari

Tema XII: Sava Šović
a. ZX Spectrum
b. Comodore 64, Comodore 128

- Презентација (рачунајући насловни и завршни слајд) мора имати најмање 15, а највише 30 слајдова, меморијске величине највише до 10 MB
- Немојте стављати анимације за прелаз између слајдова које дуго трају
- Не пишити превише текста, потрудите се да буде само по цртицама уз слике онога о чему пишете – више информација морате да имате у својој глави (у својој радној меморији) и те информације ћете вербално презентовати када будете представљали свој рад