Календар активности за упис у ИТ одељење

Календар активности за упис у ИТ одељење

Од уторка 18.04.2023. год. до понедељка 24.04. 2023. год. до 16 ч може да се изврши електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру, и за неауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства.

Пријављивање на портал www.mojasrednjaskola.gov.rs реализовати преко приступних података за moj.esdnevnik.rs

У петак 21.04.2023. год. и понедељак 24.04.2023. год. од 09 до 16 ч реализује се пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита. Ово важи за кандидате који не желе да се пријаве електронским путем.

У суботу 20.05.2023. год. од 10 до 12 ч  реализује се пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика).

У уторак 23.05.2023. год. објавиће се прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)

У уторак 23.05.2023. реализује се подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна обавештења у средњим
школама које спроводе пријемни испит)

У среду 24.05.2023. објављују се коначни резултати пријемног испита . . .